• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / BV Quản trị

  BV Quản trị

  BVĐK HUYỆN QUỐC OAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 06 THÁNG ĐẦU VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2024.

  Chiều ngày 05/7/2024, BVĐK huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị sơ kết công tác khám chữa bệnh 06 tháng đầu năm và công tác cán bộ năm 2024. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các khoa phòng và toàn bộ cán bộ …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 02 đơn vị tư vấn “Tư vấn lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuât mua sắm trang thiết bị Y …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý theo quy định với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm

  Đọc thêm

  THÔNG BÁO

  Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý với nội dung chi tiết theo theo Thông báo số: 61/TB-BVQO ngày 19/06/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đính kèm.

  Đọc thêm

  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA KHỐI THI ĐUA SỐ 5 THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2024 TẠI BVĐK HUYỆN QUỐC OAI.

  Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân thành thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2024 về việc thành lập khối thi đua thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, công văn số 2617/SYT-TCCB của Sở Y tế Hà Nội ngày 13 tháng …

  Đọc thêm

  THƯ NGỎ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật làm cơ sở xây dựng thông số kỹ thuật cho gói thầu: Mua sắm trang phục nhân viên y tế …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải y tế …

  Đọc thêm