• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / BV Quản trị

  BV Quản trị

  Công khai báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện

  click vào link để xem chi tiết: Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện https://www.mediafire.com/file/dlgncet4kifvplp/BB_t%25E1%25BB%25B1_ki%25E1%25BB%2583m_tra_6_n%25E1%25BB%2599i_dung_2023.docx/file Báo cáo tự kiểm tra 6 nội dung https://www.mediafire.com/file/dlgncet4kifvplp/BB_t%25E1%25BB%25B1_ki%25E1%25BB%2583m_tra_6_n%25E1%25BB%2599i_dung_2023.docx/file

  Đọc thêm

  BVĐK huyện Quốc Oai áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

  BVĐK huyện Quốc Oai thông báo về việc áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của …

  Đọc thêm