• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / BV Quản trị

  BV Quản trị

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu trong lĩnh vực tư vấn, làm cơ sở tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn cho gói thầu ” mua sắm trang thiết bị Y …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng danh mục, yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng, giá dự kiến, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm khẩn cấp Test thử định tính kháng nguyên NS1 của Virus Dengue từ nguồn …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gái gói thầu , làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chưa 02 máy xét nghiệm Huyết học, và bảo trì hệ thống chụp …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn cho Gói thầu ” Mua sắm trang thiết bị Y tế năm …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023 từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt …

  Đọc thêm

  Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá. Thông tư 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/8/22023.

  Thông tư quy định, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu …

  Đọc thêm

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023 của BVĐK huyện Quốc oai. Chi tiết xem tại:

  moi-chao-gia-TBYT-2023_1Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_2Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_3Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_4Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_5Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_6Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_7Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_8Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_9Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_10Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_11Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_12Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_13Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_14Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_15Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_16Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_17-1Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_19Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_20Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_21Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_22Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_23Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_24Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_25Tải xuống moi-chao-gia-TBYT-2023_26Tải xuống …

  Đọc thêm