• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Giới thiệu / LỊCH THƯỜNG TRỰC TUẦN

  LỊCH THƯỜNG TRỰC TUẦN

                LỊCH THƯỜNG TRỰC TUẦN
             (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
  Ngày Thứ THƯỜNG TRỰCLÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LÂM SÀNG THƯỜNG TRỰC CẬN LÂM SÀNG TRỰC HÀNH CHÍNH TRỰC
  KSNK
  TRỰC TÀI VỤ TRỰC DƯỢC
  THƯỜNG TRỰC NGOẠI – ĐƠN NGUYÊN CẤP CỨU THƯỜNG TRỰC TIM MẠCH- HS  THƯỜNG TRỰC
  NHI -TRUYỀN NHIỄM
  THƯỜNG TRỰC
  NỘI -YHCT – PK – LCK
  THƯỜNG TRỰC
  ĐD NGOẠI
  THƯỜNG TRỰC SẢN TRỰC THƯỜNG
  TRÚ PT/
  GÂY MÊ
  BS
  NGOẠI
  ĐN CC
  ĐD NGOẠI
  HS
  BS TIM MẠCH ĐD HỒI SỨC ĐD
  TIM MẠCH
  BÁC SỸ ĐD
  NHI
  ĐD
  TR.N
  BÁC SỸ ĐD NỘI ĐD YHCT ĐD
  PK
  LCK
  BÁC SỸ NHS CĐHA XN BẢO VỆ
  LÁI XE
  TRỰC TRÚ LÁI XE
  18/11 Hai Bs
  Dương
  Quyền
  Cúc
  Nga
  Huyền
  Phương Sự Oanh Minh
  Bích
  Thảo Mai Phượng Tuấn N.Anh
  Phượng
  Tuấn Thái Trang
  Nhung
  Cường
  Dương
  Khanh
  Tụ
  Thêu
  Đ.Hằng
  Cảnh
  Long
  Dưỡng Huyền Hồng Vân
  19/11 Ba Bs
  Tấn
  Thu
  Hoa
  Nhung
  Phương
  M.Dũng P.Thảo Thơm Lệ Trung
  Mai
  Huyền Trợ Lan Tiến Hoa
  Đức
  D.Hải Huyền Xuân
  Thu
  Cường
  Thu
  Tùng
  Cường
  N.Hằng
  B.Hương
  Quốc
  Tuấn
  Long Điệp Chi Trinh
  20/11 Bs
  Lương
  Nam
  Vinh
  B.Hải
  Nguyệt
  Quân Tâm Duyên Hiển Thoa
  Loan
  Ngọc P.Nguyệt Tài Duy Mạnh
  Linh
  Lan Hùng Phượng
  Tâm
  Nam
  Chiến
  Huy
  Hảo
  Hường
  Thư
  Giáp
  Long
  Dưỡng Đoàn Oanh Xuyến
  21/11 Năm Bs
  Cường
  Tụ
  Phán
  S.Dung
  Hằng
  H.Anh Xuyến Hạnh Oanh Phương
  Trung
  Phượng N.Hùng Nguyên Thiết
  Chuyền
  Phương Huyền Oanh
  Giang
  Cường
  Dương
  Hải
  Trường
  Ngọc
  Hiền
  Thắng
  Tuấn
  Long Hanngwf Tùng
  22/11 Sáu Bs
  Vy
  Chiến
  Cúc
  Trung
  Huyền
  Sự Mong Linh Thoa
  Dung
  Thảo Giang Đức Thảo Thỏa
  Đức
  B.Dung Yến Hảo
  Linh
  Bs Vy
  Chiến
  Tuyên
  Minh
  Nhung
  Dung
  Cảnh
  Long
  Tuấn Ngà Trường Mai
  23/11 Bảy Bs
  Tấn
  Nam
  P.Hùng
  Nhung
  Dương
  N.Hùng P.Thảo Hương An
  Minh
  Huyền L.Dũng Loan Vân Phượng
  Phượng
  Tuấn Hiếu
  Quyên
  Nam
  Chiến
  Nam
  Bích

  Huyền
  Quốc
  Tuấn
  Dưỡng Hương Hiền Mùi
  24/11 CN Bs
  Dương
  Huấn
  Hoa
  B.Hải
  Phương
  Phương Trung Thủy Bích
  Duyên
  Ngọc Mai Phượng Hoa N.Anh
  Chuyền
  D.Hải Thái Trang
  Ngọc
  Cường
  Dương
  Khanh
  Quang
  Trường
  Bính
  Giáp
  Long
  Tuấn Huyền Hường Trang
  PHÒNG KHTH
  TL.TRƯỞNGPHÒNG
  Ghi chú : * Các Khoa Ngoại – Sản , CCHSTCCĐ, Nội cử bác sỹ khám bệnh tại Khoa Khám bệnh theo kế hoạch ngày
  * Thời gian trực: Ngày thường 16/24 giờ.Ngày lễ + thứ bảy+ chủ nhật 24/24 giờ.
  * Bác sĩ Phán trực trú cho bác sĩ P.Hùng ngày 23/11
  * Trực trú CT: Ngày 22/11: KTV Huy.
  Lưu ý : Khi ốm, công việc đặc biệt báo cáo LĐ. Người trực kế tiếp đẩy lên thay thế người nghỉ trực đột xuất.
  Thường trực CNTT: Nguyễn Đăng Tiến – SĐT:0976224033
  Nguyễn Duy Lợi     – SĐT:0976488890
   GIÁM ĐỐC