• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỐC OAI KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

  BS CKII Vũ Danh Tấn – Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc Nhằm tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại bệnh viện, chiều ngày 17/12/2022, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đã tiến hành khai …

  Đọc thêm

  Tin tuyển dụng: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2022

  click vào link để tải file chi tiết https://www.mediafire.com/file/uyq3uehv1id61gi/TB_Tri%25E1%25BB%2587u_t%25E1%25BA%25ADp_th%25C3%25AD_sinh_%25C4%2591%25E1%25BB%25A7_%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u_ki%25E1%25BB%2587n_V%25C3%25B2ng_2.pdf/file

  Đọc thêm

  Tin tuyển dụng: Quyết định Phế duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

  Truy cập vào link để tải file chi tiết: https://www.mediafire.com/file/m0ajdhtn0l9kca0/Q%25C3%2590583_Ph%25C3%25AA_duy%25E1%25BB%2587t_danh_s%25C3%25A1ch_th%25C3%25AD_sinh_%25C4%2591%25E1%25BB%25A7_%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u_ki%25E1%25BB%2587n_V%25C3%25B2ng_2.pdf/file

  Đọc thêm

  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

  Download mẫu phiếu đăng ký tại link https://www.mediafire.com/file/b9jdifzj77ci4m8/1.1.Mau_phieu_dang_ky_du_tuyen_theo_ND_115.docx/fileHướng dẫn viết đăng ký tại link:https://www.mediafire.com/file/9hwdun8ndqhptbj/1.2.H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng_d%25E1%25BA%25ABn_vi%25E1%25BA%25BFt_phi%25E1%25BA%25BFu%25C4%2591%25C4%2583ng_k%25C3%25BD.docx/file

  Đọc thêm