• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Dành cho khách hàng / Bảo hiểm

  Bảo hiểm

  Thông báo về việc hoàn trả % số chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khám 9 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kết luận số 6254/BHXH-GĐBHYT1 ngày 04/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội kết luận kiểm tra về việc kiểm tra chi phí KCB BHYT, việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ, chính sách về BHXH tại BVĐK huyện Quốc Oai, Công văn …

  Đọc thêm