• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Bảng giá

  Bảng giá

  BVĐK huyện Quốc Oai áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

  BVĐK huyện Quốc Oai thông báo về việc áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của …

  Đọc thêm

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

  STT Mã BHYT Tên BHYT Đơn Giá DV Giá BH 1 08.0009.0228 Cứu 35400 35500 2 03.0291.0224 Ôn châm 64100 72300 3 08.0007.0227 Cấy chỉ 141000 141000 4 13.0027.0617 Forceps 930000 952000 5 01.0222.0211 Thụt giữ 80900 82100 6 02.1897 Khám Nội 33000 34500 7 03.0287.0222 Bó thuốc 49700 50500 …

  Đọc thêm