• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Bảng giá

  Bảng giá

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

  STT Mã BHYT Tên BHYT Đơn Giá DV Giá BH 1 08.0009.0228 Cứu 35400 35500 2 03.0291.0224 Ôn châm 64100 72300 3 08.0007.0227 Cấy chỉ 141000 141000 4 13.0027.0617 Forceps 930000 952000 5 01.0222.0211 Thụt giữ 80900 82100 6 02.1897 Khám Nội 33000 34500 7 03.0287.0222 Bó thuốc 49700 50500 …

  Đọc thêm