• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động

  Tin tức hoạt động

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị cho gói thầu: mua sắm trang thiết bị Y tế năm …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư thay thế của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, với nội …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng trang thiết bị Y tế tạ bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, với …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn, giám sát thiết bị cho gói thầu: mua sắm trang thiết bị Y tế …

  Đọc thêm

  Yêu cầu báo giá

  Bệnh viện đa khoa huyện quốc oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa máy xét nghiệm sinh hoá tự động >800 TEST/giờ, bao gồm IES AU480. …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá, để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc …

  Đọc thêm