• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Bạn nên đeo khẩu trang loại gì

  Bạn nên đeo khẩu trang loại gì

   

  BẠN NÊN ĐEO KHẨU TRANG LOẠI GÌ?

  Khẩu trang y tế cũng tốt chả kém khẩu trang N95 trong phòng bệnh cúm. Chắc với n-CoV cũng vậy

  Các bạn chẳng có gì phải loạn lên cả. Đừng làm cho mọi người hoang mang. Hãy theo dõi các nguồn tin chính thống của các bác sĩ và trang y tế rồi làm theo khuyến cáo. Sự sợ hãi chẳng giúp ích được gì cả ^_^

  Tóm tắt nghiên cứu “N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel – A Randomized Clinical Trial” đăng trên JAMA September 3, 2019:

  TẦM QUAN TRỌNG:
  Nghiên cứu lâm sàng đã không thuyết phục về hiệu quả của khẩu trang N95 hơn khẩu trang y tế trong việc ngăn ngừa nhân viên chăm sóc sức khỏe (HCP) khỏi nhiễm trùng đường hô hấp do virus tại nơi làm việc.
  MỤC TIÊU:
  Để so sánh hiệu quả của khẩu trang N95 với khẩu trang y tế để phòng ngừa cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus khác trong HCP.
  THIẾT KẾ, THIẾT LẬP VÀ NGƯỜI THAM GIA:
  Nghiên cứu phân cụm ngẫu nhiên về hiệu quả thực tế được thực hiện tại 137 địa điểm khám bệnh tại 7 trung tâm y tế Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, và theo dõi dọc đến tháng 6 năm 2016. Trong 4 năm, mỗi năm lấy 12 tuần đỉnh của bệnh virus đường hô hấp, Ghép cặp các phòng khám ngoại trú (cụm) trong mỗi trung tâm và được chỉ định ngẫu nhiên cho nhóm khẩu trang N95 hoặc nhóm khẩu trang y tế.
  CAN THIỆP:
  Tổng thể, có 1993 người tham gia trong 189 cụm được chỉ định ngẫu nhiên đeo khẩu trang N95 (2512 kỳ quan sát HCP) và 2058 trong 191 cụm được chỉ định ngẫu nhiên đeo khẩu trang y tế (2668 kỳ HCP) khi tiếp xúc gần bệnh nhân mắc bệnh hô hấp.
  ĐẦU RA CHÍNH VÀ CÁCH ĐO LƯỜNG:
  Kết cục chính là tỷ lệ mắc cúm được phòng xét nghiệm xác nhận. Các kết cục thứ phát bao gồm tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cấp tính, nhiễm trùng đường hô hấp xác định bằng xét nghiệm, bệnh hô hấp được xác nhận bằng xét nghiệm và bệnh ảnh hưởng. Đánh giá tỷ lệ tuân thủ.
  CÁC KẾT QUẢ:
  Trong số 2862 người tham gia ngẫu nhiên (tuổi trung bình [SD], 43 [11,5] tuổi; 2369 [82,8%]) là phụ nữ), 2371 đã hoàn thành nghiên cứu và chiếm 5180 kỳ HCP. Có 207 trường hợp nhiễm cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm (8.2% các kỳ HCP) trong nhóm N95 và 193 (7.2% các kỳ HCP) trong nhóm khẩu trang y tế (chênh lệch, 1.0%, [95% CI, -0.5 % đến 2,5%]; P = 0,18) (tỷ xuất chênh hiệu chỉnh [OR], 1,18 [95% CI, 0,95-1,45]). Có 1556 trường hợp mắc bệnh hô hấp cấp tính ở nhóm N95 so với 1711 ở nhóm khẩu trang y tế (chênh lệch, -21,9 /1000 kỳ HCP [95% CI, -48,2 đến 4,4]; P = 0,10); 679 nhiễm trùng đường hô hấp được phát hiện trong phòng xét nghiệm ở nhóm N95 so với 745 ở nhóm khẩu trang y tế (chênh lệch, -8,9 / 1000 kỳ HCP, [95% CI, -33,3 đến 15,4]; P = 0,47); 371 trường hợp bệnh hô hấp được xác nhận trong phòng xét nghiệm ở nhóm N95 so với 417 ở nhóm khẩu trang y tế (chênh lệch, -8,6 /1000 kỳ HCP [95% CI, -28,2 đến 10,9]; P = 0,39); và 128 có hội chứng cúm trong nhóm N95 so với 166 trong nhóm khẩu trang y tế (chênh lệch, -11,3 /1000 kỳ HCP [95% CI, -23,8 đến 1,3]; P = 0,08). Trong nhóm N95, 89,4% người tham gia báo cáo “luôn luôn” đeo so với 90,2% trong nhóm khẩu trang y tế.
  KẾT LUẬN VÀ SỰ LIÊN QUAN:
  Trong số các nhân viên chăm sóc sức khỏe ngoại trú, khẩu trang N95 và khẩu trang y tế được đeo bởi những người tham gia thử nghiệm này không dẫn đến sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm.

  Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp