• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Bảng giá

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 02 đơn vị tư vấn “Tư vấn lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuât mua sắm trang thiết bị Y …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý theo quy định với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm

  Đọc thêm

  THÔNG BÁO

  Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý với nội dung chi tiết theo theo Thông báo số: 61/TB-BVQO ngày 19/06/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đính kèm.

  Đọc thêm

  THƯ NGỎ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật làm cơ sở xây dựng thông số kỹ thuật cho gói thầu: Mua sắm trang phục nhân viên y tế …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải y tế …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, tập huấn, cấp chứng chỉ huấn luyện …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa 01 máy phát điện 70KAV và 01 máy phát điện 175KAV của Bệnh …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp vách ngăn phòng, lát sàn tại khu vực sảnh chờ khoa Nội tim mạch – lão …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá thuốc để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho nhà thuốc bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2024-2025 với nội dung cụ thể theo Công …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa Máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa Máy xét nghiệm miễn dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai …

  Đọc thêm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa Máy xét nghiệm miễn dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai …

  Đọc thêm