• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Bảng giá

  Công khai báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện

  click vào link để xem chi tiết: Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện https://www.mediafire.com/file/dlgncet4kifvplp/BB_t%25E1%25BB%25B1_ki%25E1%25BB%2583m_tra_6_n%25E1%25BB%2599i_dung_2023.docx/file Báo cáo tự kiểm tra 6 nội dung https://www.mediafire.com/file/dlgncet4kifvplp/BB_t%25E1%25BB%25B1_ki%25E1%25BB%2583m_tra_6_n%25E1%25BB%2599i_dung_2023.docx/file

  Đọc thêm

  THƯ MỜI BÁO GIÁ VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai kính đề nghị các Công ty có đủ khả năng cung ứng vắc xin, sinh phẩm y tế gửi bảng báo giá vắc xin, sinh phẩm y tế về cho bệnh viện (chi tiết tại Thư mời đính kèm)

  Đọc thêm