• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Bảng giá / BVĐK huyện Quốc Oai áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

    BVĐK huyện Quốc Oai áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

    BVĐK huyện Quốc Oai thông báo về việc áp dụng thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.