• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Dành cho khách hàng / Bảo hiểm / Thông báo về việc hoàn trả % số chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khám 9 tháng đầu năm 2021

  Thông báo về việc hoàn trả % số chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khám 9 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kết luận số 6254/BHXH-GĐBHYT1 ngày 04/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội kết luận kiểm tra về việc kiểm tra chi phí KCB BHYT, việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ, chính sách về BHXH tại BVĐK huyện Quốc Oai, Công văn số 711/BHXH-GĐBHYT1 ngày 4/3/2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thông báo số tiền từ chối từ quỹ BHYT theo kết luận kiểm tra, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai thông báo các nội dung sau:

  1. Chi phí từ chối thanh toán 09 tháng năm 2021 tại BVĐK huyện Quốc Oai là 198.240.901 đồng, trong đó chi phí từ chối từ quỹ BHYT là 177.806.803 đồng và chi phí bệnh bệnh nhân cùng chi trả, tự trả là 20.434.098 đồng.
  2. Bệnh viện đã yêu cầu Phòng TCKT, Phòng KHTH, phối hợp các khoa/phòng thực hiện rà soát, làm rõ số tiền cần hoàn trả cho người bệnh (có phụ lục kèm theo).
  3. Người bệnh có tên trong danh sách xin mang theo thẻ BH, CCCD đến phòng Công tác xã hội bệnh viện để nhận lại tiền.
  4. Đề nghị các khoa/phòng nghiêm túc chấn chỉnh lại việc chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, thực hiện đúng quy định về định mức khám bệnh của Bác sỹ trên 1 phòng khám theo đúng quy định, quy chế chuyên môn hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là chỉ định xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Đề nghị các bộ phận liên quan thông báo cho người bệnh đến Bệnh viện nhận lại số tiền hoàn trả theo danh sách.