• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

    THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

    BVĐK huyện Quốc Oai có nhu cầu lựa chọn 02 đơn vị tư vấn ” Tư vấn lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuật mua sắm trang thiết bị Y tế; tư vấn thẩm tra cấu hình,yêu cầu kỹ thuật mua sắm trang thiết bị Y tế”. bệnh viện kính mời các quý cơ quan , đơn vị tư vấn quan tâm vui lòng gửi bảng chào giá cụ thể.

    Chi tiết tại: