• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Thông báo mời chào giá gói thầu: Nâng cấp chương trình điều khiển làm việc, xử lý hình ảnh và bảo dưỡng hệ thống X-Quang kỹ thuật số DR (2 tấm)

    Thông báo mời chào giá gói thầu: Nâng cấp chương trình điều khiển làm việc, xử lý hình ảnh và bảo dưỡng hệ thống X-Quang kỹ thuật số DR (2 tấm)

    chi tiết tại

    https://www.mediafire.com/file/omsth9s16pdvpmy/Tho%25CC%2582ng_ba%25CC%2581o_mo%25CC%259B%25CC%2580i_cha%25CC%2580o_gia%25CC%2581_su%25CC%259B%25CC%2589a_ma%25CC%2581y_x_quang.pdf/file