• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • THƯ NGỎ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật làm cơ sở xây dựng thông số kỹ thuật cho gói thầu: Mua sắm trang phục nhân viên y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện.

    Chi tiết xem tại: