• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá, để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc oai.

    chi tiết xem tại: