• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn, giám sát thiết bị cho gói thầu: mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023 của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Nội dung cụ thể như sau: