• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị cho gói thầu: mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023 từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệpcủa bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, với nội dung cụ thể như sau: