• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn cho Gói thầu ” Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023″ của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

    Chi tiết xem tại: