• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

    Chi tiết xem tại: