• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá thuốc để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho nhà thuốc bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2024-2025 với nội dung cụ thể theo Công văn đính kèm.