• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, tập huấn, cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ CNCH, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH và trang phục, phương tiện PCCC cho Bệnh viện.