• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa Máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm