• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023 từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai.

    Chi tiết xem tại: