• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm thiết bị, y cụ, dụng cụ dùng trong y tế với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm:

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm thiết bị, y cụ, dụng cụ dùng trong y tế với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm: