• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / THÔNG BÁO

    THÔNG BÁO

    Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý với nội dung chi tiết theo theo Thông báo số: 61/TB-BVQO ngày 19/06/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai đính kèm.