• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý theo quy định với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm