• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

    THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lựa chọn đơn vị thẩm định giá đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhằm mục đích xác định giá khởi điểm trong việc bán thanh lý tài sản theo quy định với nội dung cụ thể như sau