• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / THƯ MỜI BÁO GIÁ VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ

    THƯ MỜI BÁO GIÁ VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai kính đề nghị các Công ty có đủ khả năng cung ứng vắc xin, sinh phẩm y tế gửi bảng báo giá vắc xin, sinh phẩm y tế về cho bệnh viện (chi tiết tại Thư mời đính kèm)