• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tuyển dụng: Quyết định Phế duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

    Tin tuyển dụng: Quyết định Phế duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

    Truy cập vào link để tải file chi tiết:

    https://www.mediafire.com/file/m0ajdhtn0l9kca0/Q%25C3%2590583_Ph%25C3%25AA_duy%25E1%25BB%2587t_danh_s%25C3%25A1ch_th%25C3%25AD_sinh_%25C4%2591%25E1%25BB%25A7_%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u_ki%25E1%25BB%2587n_V%25C3%25B2ng_2.pdf/file