• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tuyển dụng: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2022

    Tin tuyển dụng: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2022

    click vào link để tải file chi tiết

    https://www.mediafire.com/file/uyq3uehv1id61gi/TB_Tri%25E1%25BB%2587u_t%25E1%25BA%25ADp_th%25C3%25AD_sinh_%25C4%2591%25E1%25BB%25A7_%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u_ki%25E1%25BB%2587n_V%25C3%25B2ng_2.pdf/file