• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai năm 2024 tại bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa.

    Chi tiết xem tại: