• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Khám bệnh sáng thứ bảy tại BVĐK huyện Quốc Oai có được hưởng BHYT không?

  Khám bệnh sáng thứ bảy tại BVĐK huyện Quốc Oai có được hưởng BHYT không?

  Tham gia BHYT giúp người dân hưởng nhiều chế độ khi đi khám, chữa bệnh, vậy nếu khám, chữa bệnh vào cuối tuần, người dân có được hưởng các quyền lợi về BHYT như ngày trong tuần không?

  Hiện nay, đa số mọi người đều bận đi làm vào các ngày trong tuần. Nhiều người muốn tranh thủ ngày nghỉ để đi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, họ còn băn khoăn về việc khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ có được hưởng BHYT như ngày bình thường không?

  Thực hiện Khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018 và Thông tư 16/2015 có quy định hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, BVĐK huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHYT huyện Quốc Oai thực hiện khám chữa bệnh BHYT vào sáng thứ bảy hàng tuần.

  Khoa Khám bệnh, BVĐK huyện Quốc Oai

  Theo đó, BVĐK huyện Quốc Oai thực hiện khám chữa bệnh bằng BHYT các chuyên khoa Nội, Ngoại, Nhi vào sáng thứ bảy hàng tuần. Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh vào sáng thứ bảy sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT.

  BVĐK huyện Quốc Oai thực hiện công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT.

  Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có).

  Trường hợp cấp cứu vào ngày nghỉ, ngày lễ, người bệnh vẫn được hưởng BHYT như các ngày trong tuần.

  Bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh BHYT vào sáng thứ bảy hàng tuần.

  (1) Mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

  a) 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17, Điều 3, Nghị định này;

  b) 100% chi phí khám, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

  + Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

  + Đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

  + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

  + Trẻ em dưới 6 tuổi.

  c) 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các trường hợp:

  + Khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

  + Đối với trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

  Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

  e) 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với đối tượng sau:

  – Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  – Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ một số đối tượng quy định đặc biệt.

  – Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  – Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3, Nghị định 148/NĐ-CP.

  g) 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

  (2) Trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến

  Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại Khoản 3, Điều 22, của Luật bảo hiểm y tế. Cụ thể:

  – Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  – Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước;

  – Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám, chữa bệnh.

  (3) Các trường hợp đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến vẫn được quỹ BHYT thanh toán như trường hợp đúng tuyến:

  – Trường hợp bệnh nhân cấp cứu;

  – Đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh;

  – Tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh

  – Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc vùng đặc biệt khó khăn đi khám, chữa bệnh BHYT;

  – Người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

  – Trường hợp người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng mức hưởng như khám, chữa bệnh đúng tuyến khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.

  Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.