• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm khẩn cấp Test thử định tính kháng nguyên NS1 của Virus Dengue từ nguồn chi thường xuyên của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

    Chi tiết xem tại: