• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng danh mục, yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng, giá dự kiến, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, Test sinh phẩm năm 2023-2024.

    Chi tiết xem tại: