• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu trong lĩnh vực tư vấn, làm cơ sở tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn cho gói thầu ” mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2023″ từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

    chi tiết xem tại: