• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Thông báo: Mời báo giá gói Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Test sinh phẩm năm 2023 – 2024

  Thông báo: Mời báo giá gói Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Test sinh phẩm năm 2023 – 2024

  Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Test sinh phẩm năm 2023 – 2024

  Chi tiết Phụ lục xem tại:

  https://www.mediafire.com/file/begg1mtfhrb4cd8/PH%25E1%25BB%25A4_L%25E1%25BB%25A4C_I._V%25E1%25BA%25ADt_t%25C6%25B0__c%25C3%25B4ng_khai_xin_b%25C3%25A1o_gi%25C3%25A1_10.10_bvqo.xlsx/file

  https://www.mediafire.com/file/i8eorxvnza4oup0/PH%25E1%25BB%25A4_L%25E1%25BB%25A4C_II.H%25C3%25B3a_ch%25E1%25BA%25A5t_xn%252C_sp_c%25C3%25B4ng_khai_xin_b%25C3%25A1o_gi%25C3%25A1_10.10_bvqo%25281%2529.xlsx/file