• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để than khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm trang thiết bị phục vụ Trữ máu, phát máu tại bệnh viện

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để than khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm trang thiết bị phục vụ Trữ máu, phát máu tại bệnh viện