• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK huyện Quốc Oai năm 2022

  Download mẫu phiếu đăng ký tại link https://www.mediafire.com/file/b9jdifzj77ci4m8/1.1.Mau_phieu_dang_ky_du_tuyen_theo_ND_115.docx/file

  Hướng dẫn viết đăng ký tại link:

  https://www.mediafire.com/file/9hwdun8ndqhptbj/1.2.H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng_d%25E1%25BA%25ABn_vi%25E1%25BA%25BFt_phi%25E1%25BA%25BFu%25C4%2591%25C4%2583ng_k%25C3%25BD.docx/file