• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Kết quả tự chấm điểm chất lượng bệnh viện và bệnh viện an toàn theo quyết định 3088/QĐ-BYT

  Kết quả tự chấm điểm chất lượng bệnh viện và bệnh viện an toàn theo quyết định 3088/QĐ-BYT

  Thực hiện công văn số 5756/SYT-NVY ngày 14/12/2022 của SỞ Y tế Hà Nội về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đã tiến hành tự đánh giá, kết quả như sau:

  Tóm tắt kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện:

            1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

            2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%    

            3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 317 (có hệ số)

            4. Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.56

            (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

  KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨCMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
  SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:023147282
  % TIÊU CHÍ ĐẠT:0.002.4437.857.322.4482

  Đánh giá bệnh viện an toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế đạt 153 điểm (93,87%), xếp mức bệnh viện an toàn.

  Đánh giá chi tiết 83 tiêu chí:

  https://www.mediafire.com/file/hf1550ywamb8y80/ke%25CC%2582%25CC%2581t_qua%25CC%2589_tu%25CC%259B%25CC%25A3_cha%25CC%2582%25CC%2581m_%25C4%2591ie%25CC%2582%25CC%2589m_CLBV.pdf/file

  Đánh giá chi tiết bệnh viện an toàn theo quyết định 3088:

  https://www.mediafire.com/file/k3vqu7ug1v5c1mh/Tu%25CC%259B%25CC%25A3_cha%25CC%2582%25CC%2581m_%25C4%2591ie%25CC%2582%25CC%2589m_BVAT.pdf/file