• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Thư mời báo giá “tư vấn lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuật mua sắm trang thiết bị Y tế” và “kiểm định an toàn, tính năng kỹ thuật trang thiết bị Y tế và kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường”.