• Tiếng Việt
 • English
 • Cambodia
 • Home / Tin tức / Tin tức trong huyện / Triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Chiều ngày 09/12/2016 tại hội trường UBND huyện đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 – 2017.

  Toàn cảnh hội nghị

  Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Lai Luật – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Doãn Thị Hằng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó Ban pháp chế HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các đồng chí Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và trường THPT Quốc Oai, THPT Minh Khai, THPT Cao Bá Quát, THPT Nguyễn Trực.

  Đồng chí Doãn Thị Hằng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.

  Tại hội nghị, đồng chí Doãn Thị Hằng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đã thông qua Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 6/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quyết định số  7319/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 về việc giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 – 2017; Quyết định số 7320/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016.

  Trong những năm gần đây, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế dần được nâng lên. Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tăng theo các năm. Chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm dần được cải thiện, công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tăng cường góp phần thực hiện tốt mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện nhà còn có một số tồn tại, hạn chế: tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp so với mặt bằng chung của Thành phố. Một số đơn vị, tổ chức, nhất là khu vực ngoài nhà nước chưa nghiêm túc chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện tại mới chỉ có 236/486 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm với 6210 lao động tham gia. Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là 10483 người, đạt 499 người/xã, chưa đạt chỉ tiêu thành phố giao. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là 67,02%, cá biệt có một số trường tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất thấp như: Trường phổ thông Nguyễn Trực (12,21%), Tiểu học Đại Thành (19,75%), THCS Đại Thành (21,56%), Tiểu học Hòa Thạch A (22,59%)…. Nguyên nhân của việc số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chưa cao là do chính quyền địa phương chưa thực sự chú trọng, chưa quan tâm đúng mức tới công tác bảo hiểm tại địa phương mình. Công tác tuyên truyền chưa sâu, rộng, hiệu quả tuyên truyền còn chưa cao, nhận thức của người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế về năng lực, trạm y tế các xã, thị trấn còn thiếu người phục vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm….

  Tại hội nghị, các đại biểu của địa phương đã có nhiều ý kiến tham luận tích cực đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện nhà trong thời gian tới. Các ý kiến đều tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai, đồng chí Nguyễn Minh Châu – tham luận

  về vấn đề công tác tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới học sinh.

  Đồng chí Tạ Văn Nguyệt – PCT UBND xã Liệp Tuyết tham luận

  về vấn đề huy động mọi biện pháp nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Đồng chí Phạm Thị Thu Hường – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Quang

  mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa tới công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương

  Để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm góp phần đảm bảo an sinh xã hội tiến tới nền bảo hiểm y tế toàn dân, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn về thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế năm 2016 phấn đấu đạt 79,7% người có thẻ bảo hiểm trên tổng số dân, với các trường học trên địa bàn huyện phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia trong năm học 2016 – 2017.

  Đồng chí Đỗ Lai Luật – Phó Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Lai Luật – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với mọi người dân đặc biệt là đối với các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, đồng chí yêu cầu các phòng ban thuộc huyện,UBND các xã, thị trấn, các trường THPT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 11-CT/HU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy, kế hoạch 167/KH-UBND ngày 6/10/2016 của huyện về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình vận động đoàn viên, người lao động, người thân tham gia bảo hiểm y tế. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm. Đối với các trường học, các Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường cần làm tốt hơn nữa công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Phía Bảo hiểm xã hội huyện cần phối hợp tốt với phòng Tư pháp tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với bản thân, với cộng đồng. Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn huyện

  – Tạ Giang –