• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Tin tức / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm vị thuốc cổ truyền của Bệnh biện đa khoa huyện Quốc Oai với nội dụng cụ thể theo văn bản đính kèm.