• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Uncategorized / YÊU CẦU BÁO GIÁ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 02 đơn vị tư vấn “Tư vấn lập cấu hình, yêu cầu kỹ thuât mua sắm trang thiết bị Y tế; Tư vấn thẩm tra cấu hình, yêu cầu kỹ thuật mua sắm trang thiết bị Y tế”. Bệnh viện kính mời quý đơn vị tư vấn quan tâm, vui lòng gửi bảng chào tới bệnh viện với nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm.